Milieu-en-Maatchappelijk

Recyclen

In onze werkplaatsen en productieruimten houden we daar waar mogelijk rekening met het milieu. Een deel van onze werkzaamheden bestaat uit het recyclen van materialen. Materieel en producten worden daar waar mogelijk milieuverantwoord aangekocht en hergebruikt.
Bij ons gebeurt het reviseren, demonteren en afvoeren van apparaten op verantwoorde wijze.
We werken met technische installaties die voldoen aan alle milieueisen en zijn goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Onderstaand overzicht geeft u een indruk van wat we zoal doen.

Reviseren:     
   • keukengeisers     
   • branders     
   • boilers     
   • 3-wegkleppen (cartridges)    
   • keerkleppen 
Reinigen:     
   • waterhuizen, zowel keukengeisers als badgeisers     
   • pen-elementen 
Ontkalken:     
   • binnenwerken 
Epoxeren:     
   • mantels
Gescheiden afval

Vanzelfsprekend is de afvalstroom volledig gedocumenteerd, alle afval wordt gescheiden afgevoerd, papier, plastic en metalen worden gerecycled, overige afvalstoffen worden als bedrijfsafval aangeboden. Chemisch afval is tegenwoordig bij GTS bijna te verwaarlozen, wat tl- buizen, spaarlampen en af en toe wat batterijen is alles wat daarvan is overgebleven.

Minder brandstofverbruik

Voor het transport maken wij gebruik van efficiënte logistiek, waardoor zendingen kunnen worden gecombineerd: minder kilometers, minder uitstoot en minder brandstofverbruik.